Případová studie

O 6% vyšší výnos na farmě Francl

Využitím regeneračního variabilního hnojení  Agdata VARI řepky na zemědělských parcelách s horší kondicí přineslo nakonec o cca 6% vyšší výnosy než parcely hnojené uniformě.

Podnik

Farma Francl, 1500 ha

Zaměření

Rostlinná i živočišná výroba s mléčnými i masnými kravami, polovinu výměry tvoří orná půda, druhou polovinu trvalé travní porosty.

Podmínky

500 mnm, bramborářská výrobní oblast, hornosázavská pahorkatina, srážky první pololetí 2022: 265 mm.

Variabilní hnojení bylo v rámci naší firmy pouze ve zkušebním provozu a bylo využito v období regeneračního hnojení. 

Mapy ukázaly slabá a mírně slabá místa porostu. Při aplikaci byla dávka upravena podle stavu porostu zohledněného na mapách. Pro variabilní hnojení byla využita 1 aplikace hnojiva. Při průběžném kontrolování stavu porostů bylo vidět, že porost se při aplikaci variabilního hnojení v inkriminovaných místech zlepšil. Z výsledných hodnot výnosů je zřejmé, že objem výnosů jednotlivých parcel je vyrovnaný. Variabilně hnojené pozemky dosahují přibližně stejných hodnot jako pozemky hnojené uniformě. 

Porost uniformě hnojených pozemků byl od samého začátku v lepší kondici a nebyl proto do variabilního hnojení zahrnut. 

Z celkového množství osetých ploch řepky ( 118,78 ha) byl průměrný výnos 4,33 t/ha.

Petra Vrkotová, Farma Francl

Výsledky

Parcela Výnos Technologie
Špice, 38,27 ha 4,38 t/ha Variabilní regenerační
Za Semerádem, 16,91 ha 4,35 t/ha Variabilní regenerační
Kačeny, 18,96 ha 4,25 t/ha Variabilní regenerační
Hlinišťata, 22,56 ha 4,43 t/ha Uniformní regenerační
U hájenky, 5,91 ha 4,13 t/ha Uniformní regenerační
Pod Koupalištěm, 4,81 ha 4,13 t/ha Uniformní regenerační
U Koupaliště, 4,81 ha 4,13 t/ha Uniformní regenerační
Kovanda, 3,85 ha 4,43 t/ha Uniformní regenerační