Případová studie

Snížení nákladů na hnojiva až o 25%

Výnosy řepky ozimé vyšší o 2% při současném snížení nákladů o 25%.

Výnosy pšenice ozimé vyšší o 4,2% při současném snížení nákladů o 11%.

Optický rozdíl polí řepky ozimé hnojených variabilně a polí hnojených uniformě spočíval v celkovém vyrovnání porostů a rozhodně v ušetření hnojiva, jehož množství bylo  nižší o cca 25% proti uniformnímu plánu. U pšenice nepozorován  výrazný rozdíl, nelze vyloučit nižší obj. hmotnost vlivem celkově nižších dávek dusíku.

Předseda představenstva

Podnik

Farma 650 ha

Zaměření

Vysoce diverzifikovaná produkce potravinářských a množitelských plodin  (15 druhů v roce 2022)

Podmínky

Vlašimská pahorkatina, bramborářská výrobní oblast, 415 m.n.m., srážky v prvním pololetí 2022: 356 mm

Výsledky

Parcela Plodina Výnos Hnojení dusíkatými hnojivy
Poznámka agronoma
11,88 ha Ozimá pšenice, Butterfly 7,57 t/ha 94,6 kg N/ha (sulfan, LAD) – variabilně Žádné polehnutí porostu
15,43 ha Ozimá pšenice, Butterfly 7,24 t/ha 106,3 kg N/ha (sulfan, LAD) – uniformě Polehnutí porostu cca 10%
7,48 ha Ozimá řepka, Atora 3,58 t/ha 125,7 kg N/ha (sulfan, LAD) – variabilně Celkové vyrovnání porostu regenerativním hnojením
2,66 ha Ozimá řepka, Atora 3,51 t/ha 98,7 kg N/ha – (sulfan, LAD) – uniformě