Případová studie

17% vyšší výnos na Plzeňsku

Variabilní hnojení pevnými dusíkatými hnojivy proběhlo na polích s pšenicí ozimou, tekutá hnojiva byla aplikována uniformě.

Využitím variabilních aplikací dusíkatých hnojiv (regenerační, produkční a kvalitativní) došlo ke zvýšení výnosu  7 – 17%.

Podnik

Plzeňsko, farma 1500 ha

Zaměření

Rostlinná výroba tržních plodin a krmiv pro  rozvinutý chov skotu, vepřů a drůbeže.

Podmínky

Obilnářská výrobní oblast, nadmořská výška polí 400 m.n.m., srážky 2022 I+II/Q 368,2 mm.

Výsledky

Parcela Výnos Rozdíl vs podnik. průměr Komentář agronoma
Bory, 28,06 ha  7,13 t/ha + 1,06 tun/ha (17%)  Porost vzcházel mezerovitě, celkově příjemné překvapení na výnosu.
Bory, 9,39 ha 7,02 t/ha + 0,98 t/ha (15%) Porost vzcházel mezerovitě, celkově příjemné překvapení na výnosu.
P. Školou, 17,65 ha 6,65 t/ha + 0,6 t/ha (9%) Silně mezerovitý porost, celkově méně odnoží.
Spálenka, 29,93 ha 6,52 t/ha + 0,5 t ha (7%) Porost viz. pěkný, vyrovnaný.
Srovnávací parcela
Podražky II, 12,04 ha 6,08 t/ha Podnikový průměr, uniformě Porost od založení vyrovnaný a vizuálně pěkný.