České zemědělství se nepřestává pod tlakem legislativy, klimatických změn a hledání
úspor digitalizovat, z moderních technologií se stává nový nutný standard. Dokládají
to čísla agrotech startupu Agdata, největší české společnosti, která se digitalizací
farem a implementací chytrých senzorů zabývá. Na konci roku 2019 její nástroje
poprvé využívalo ji více než 1700 farmářů, což je asi 10 % ze všech, kteří mají
zemědělství jako svou obživu. Celkem tito farmáři obdělávají pětinu zemědělské půdy
v Česku. Podle představitelů Agdata by přesto mělo být tempo digitalizace rychlejší.

Počet farmářů, využívajících nástroje společnosti Agdata stoupl v roce 2019 o více než
desetinu. Digitální nástroje a periferie se nově objevily jak na polnostech malých farem, tak
velkopodniků, stále větší zájem o ně mají také sadaři a vinaři, pronikají i do živočišné výroby.
Výrazně také narostl počet plně digitalizovaných farem – tedy těch, které využívají digitální
software i IoT hardware jako běžnou součást svého hospodářství. Zastoupeny jsou sice v
jednotkách procent případů, meziročně jejich počet však stoupl na zhruba dvojnásobek.

V současné době Agdata provozují několik tisíc senzorů a IoT zařízení. Nejpoptávanějším
produktem se staly chytré meteostanice, které poskytují v reálném čase hyperlokální
předpověď počasí a slouží tak jako odpověď na nevyzpytatelné povětrnostní podmínky. Na
druhém místě se nachází inteligentní GPS navigace, umožňující mít přehled o pojezdech
mechanizace a detailně plánovat jízdy zemědělské techniky, čímž mohou přinést úspory v
čase stráveném na poli i spotřebě paliva. Třetí nejpoptávanější jsou senzory na kontrolu
úrody, které se staly novým standardem při ochraně plodin před novými druhy škůdců.

Zemědělci stojí před největšími výzvami v novodobé historii. Musí se potýkat s klimatickou
změnou a výkyvy v počasí, které ovlivňují úrodu v podstatě všech pěstovaných plodin a
přináší nová rizika v podobě škůdců. Zároveň jsou vystaveni novým tlakům v podobě
regulatorních nařízení, které upravují způsob, jak nakládat s výsadbou. Digitalizace se proto
musí stát novým standardem, dostáváme se do bodu, kdy se bez ní neobejde žádná farma,“
zmiňuje Jiří Musil, výkonný ředitel Agdata. Zároveň uvádí, že tempo digitalizace by mělo
být s ohledem na okolnosti ještě rychlejší.

Čeští zemědělci přitom mají pro digitalizaci svých provozů ideální podmínky. Republika je
pokryta kvalitním signálem IoT sítí, dodavatelé řešení mají mnohaleté know-how a
digitalizaci farem je nakloněn i stát. Technologie zároveň zlevňují a zlepšuje se jejich
dostupnost.

„Dnes už není problém kupovat si jednotlivé komponenty v e-shopu a instalovat si je
svépomocí. Zemědělci tak mají možnost budovat a vylepšovat digitální farmy nepřetržitě. S
počtem zapojených farem také rostou příklady dobré praxe. I proto předpokládáme, že
tempo digitalizace bude v roce 2020 ještě rychlejší,“ dokončuje Musil.