Koncem listopadu a v prosinci loňského roku jsme dostali příležitost prezentovat systém Agdata.cz studentům dvou největších zemědělských škol v České republice, České zemědělské univerzitě a Mendlově univerzitě v Brně v rámci předmětů Fytotechnika a Zemědělské podpory a dotace. Studenti i vyučující se mohli detailně seznámit s vlastnostmi systému a vyzkoušet si práce na ukázkových datech a Agdata získala zpětnou vazbu ze špičkových univerzitních pracovišť.

Děkujeme všem posluchačům za diskuzi a panu prof. Ing. Josefu Pulkrábkovi, CSc. z Pražské Univerzity a panu Ing. Vojtěchu Lukasovi, Ph.D. z Brněnské Univerzity za pozvání.

Lukáš Musil, jednatel Agdata