Zapracovali jsme na mapách

 • Na mapě ve vyhledávání trasy stroje nyní vidíte i jednotlivé časové úseky jízdy stroje, které si kliknutím i zvýrazníte na mapě. Zároveň kliknutím na konkrétní místo trasy v mapě uvidíte čas a rychlost stroje v daný okamžik.
 • V mapách nyní přibyla možnost zaměřit se na konkrétní stroj. Kliknutím na ikonu traktoru se mapa začne pohybovat s pohybem stroje, vybraný stroj vám tedy již nezmizí z obrazovky. V záznamu aktivity je také nově možnost zadat šířku nástroje a na mapě tak lépe vidět postup prací.
 • V detailu půdního bloku lze nově editovat buffery – ochranná pásma pro aplikaci POR. Jednotlivá ochranná pásma snadno zakreslíte a uložíte, Agdata pak spočítájí zbývající plochu pro aplikaci POR

Informace k přípravkům na ochranu rostlin přímo v aktivitě

 • Během zadávání informací k aktivitě postřikování a po zvolení konkretního přípravku na ochranu rostlin máte k dispozici informace z rozhodnutí k tomuto přípravku včetně informací o minimálních vzdálenostech od chráněných pásem.

Přiznání k zelené naftě na jeden klik

 • V deníku nafty nyní najdete odkaz na stažení Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů pro daný měsíc v pdf formátu. Stačí vytisknout a poslat.

Archivace aktivit a rozšířené filtry

 • Aktivity je nyní možné archivovat, archivovaná aktivita se nezobrazí v evidencích ani v přehledu aktivit a je možné ji kdykoliv zase vrátit.
 • Ve filtrech aktivit přibyli dva nové filtry a to filtr pro vyhledání archivovaných aktivit a filtr reálných aktivit a přejezdů. Pokud nevidíte v aktivitách očekávanou, automaticky vytvořenou, aktivitu z vašeho Agdata GPS zařízení, najdete ji pod filtrem „Přejezdy“ kam byla pravděpodobně pro své velmi krátké trvání našimi algoritmy zařazena. Zvolením typu aktivity učiníte z přejezdu klasickou aktivitu.

A mnoho dalších vylepšení …

 • Shlukování strojů při větším odzoomovaní
 • Nastavení minimálního času, po který se musí vybraný traktor pohybovat po parcele, aby byl pohyb na této parcele označen jako aktivita a nikoliv pouze přejezd. Naleznete v nastavení traktoru jako „Minimální čas ke startu nové aktivity“.
 • Přibyla také nová aktivita Odvoz, pro záznam odvozu statkových hnojiv na půdní blok / parcelu.
 • V nastavení stroje lze nyní nastavit průměrné spotřeby nafty pro danou aktivitu na hektar. Tato spotřeba je po té automaticky doplněna do aktivity po výběru typu aktivity.
 • Během aktualizace půdních bloků máte nyní možnost vidět detailní postup aktualizace vč. počtu již aktualizovaných půdních bloků.
Děkuji za vaši přízeň a přeji dobré počasí pro jarní práce
Jiří Musil, Agdata.cz, 30.4.2017