SZIF začíná vydávat rozhodnutí na masná telata

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí nějakým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Spadá sem také chov telete masného typu. Opatření, které […]