Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí nějakým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Spadá sem také chov telete masného typu. Opatření, které má podpořit chovatele, se vztahuje na masná telata, která se narodila v hospodářství žadatele v období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016.

Výše sazby pro rok 2016 je 9 312,99 Kč / VDJ (dotace vyplácena letos, tj. 2017).

Žadatel musel v loňském roce požádat o platbu na minimálně 1 tele (0,4 VDJ, zaškrtnout v žádosti a vyplnit Deklaraci).

Matkou telete, na které je podávána žádost o platbu na zvláštní podporu na tele masného typu, musí být kráva chovaná v systému bez tržní produkce mléka. Zároveň otcem telete musí být býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků.

Odkazy: PravidlaTisková zpráva 16. 1. 2016

 

publikováno dne 20.1.2017, Ing. Lukáš Musil, akreditovaný poradce Mze č. 358/2014