Potřebujete aktuální informace z LPIS či registru zvířat kdykoli a kdekoli? Nebaví Vás trávit hodiny u načítání zákonných a dotačních pravidel a další hodiny u zpracování různých tabulek, které však využívají stále stejná data? Máte pocit, že stále něco nestíháte, že Vám chybí informace a že Váš čas nevyužíváte hospodárně? Pak to změňte a vyzkoušejte internetovou službu a mobilní aplikaci Agdata.cz.

Agdata.cz sloužící k řízení farem a zemědělských podniků, vedení zákonné a dotační evidence (snadno a rychle umožňuje vytvářet osevní postupy pro dotace na plochu, deník nafty, evidenci hnojení či evidenci přípravků na ochranu rostlin) a v případě využití GPS je možné nepřetržité sledování zemědělských strojů a automatické zaznamenávání aktivit, tj. polních a lučních prací.

Služba si dále klade za cíl pomoci zemědělcům přehledně vést evidenci o vstupech a výstupech na svých polích a tímto tak vstupy optimalizovat, hodnotit výstupy na konkrétních polích či komodity.

Používání služby Agdata.cz je podobné používání internetového bankovnictví. Všechny informace jsou vysoce zabezpečeny a šifrovány. Samozřejmostí je fakt, že je garantováno jejich archivování pro další využití.  

Agdata.cz je napojena na portál farmáře. Využívá tak informace uživatele z evidence zemědělské půdy (LPIS) a registru hospodářských zvířat (IZR). Pro další práci jsou využívány číselníky plodin, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin dostupných na stránkách ministerstva zemědělství. Agdata.cz neodesílá žádné informace zpět do LPIS či IZR.

Po načtení informací o půdních blocích z portálu farmáře je důležité ke všem půdním blokům doplnit informace o plodinách (sled plodin v roce). Pokud zemědělec pěstuje více plodin na jednom půdním bloku, pak ukládá dané dvě plodiny v rámci jednoho roku s patřičnými výměrami. Pro snadnější použití je možné zadávat v Agdata.cz také hony, tj. více půdních bloků se stejnou plodinou. Všechny další důležité informace týkající se používání služby naleznete v návodu zde.

V případě využití Agdata GPS se pak řízení farmy nebo zemědělského podniku stává radostí. Aktivity jsou ukládány automaticky tím, že příslušný stroj na daném půdním bloku skutečně pracuje. Vy máte pak přehled o tom, kde stroje v daný okamžik pracují a jak polní a luční práce postupují.

Pokud Vás tento článek zaujal a rádi byste službu Agdata.cz vyzkoušeli, pak je to velice jednoduché. Služba je 30 dní k vyzkoušení zdarma pro všechny tarify, které naleznete zde.

Součástí služby je telefonická i emailová zákaznická podpora, která vám ochotně poradí, kdykoliv si nebudete s něčím vědět rady.

Cílem celého týmu Agdata je přinášet do zemědělství moderní technologie a usnadňovat tak zemědělcům práci. Budeme rádi, když Agdata vyzkoušíte a dáte nám vědět co se vám líbílo a kde máme naopak rezervy.

Tým Agdata.cz