V březnu jsme měli možnost prezentovat studentům a zástupcům Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity možnosti platformy Agdata. Velmi si vážíme vysoké účasti a děkujeme Zemědělské fakultě za pozvání. Těšíme se na další setkání.

Lukáš Musil, jednatel Agdata