22. června 2017 od 8:30 na pokusných plochách výzkumné stanice ČZU Praha Uhříněves

Spolu s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství a Výzkumnou stanicí KRV FAPPZ ČZU v Praze si vás dovolujeme pozvat na 18. ročník polního dne ekologického zemědělství v Praze Uhříněvsi. Během polního dne vás čeká:

  • přehlídka odrůd obilovin
  • minoritní druhy pšenic s barevným zrnem
  • ochrana půdy před erozí a opatření proti suchu
  • praktická ukázka plecí techniky
  • zemědělská platforma Agdata.cz

Přehlídkami vás provedou: Ivana Capouchová (ČZU), Libor Mičák (ČZU), Hana Honsová (ČZU), Dagmar Janovská (VÚRV), Petr Trávníček (PRO-BIO), Petr Dvořák (ČZU), Lukáš Musil (Agdata).

Těšíme se na vaši návštěvu, tým Agdata.cz