Více než 10 000 lidí ročně v Česku průměrně předčasně zemře v důsledku znečištěného ovzduší. Na vině jsou především prachové částice PM 2,5. Ty jsou pro zdraví nejvíce škodlivé a stávají se neviditelným zabijákem v nejvíce postižených oblastech, mezi které patří Slezsko či Mostecko. Český startup Agdata, lídr v oblasti digitalizace zemědělství, proto přichází s produktem Agdata City, který pomáhá samosprávám s monitoringem prachových částic. Díky informacím ze senzorů získaných v reálném čase mohou starostové například informovat školy či školky, že problematické prachové částice překročily limitní hodnoty a není vhodné s dětmi chodit ven či větrat.

Prachové částice jsou problémem pro více či méně každou samosprávu v Česku. Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí se sice daří bojovat s částicemi PM 10, ale menší částice, jako jsou PM 2 nebo PM 2,5, se stále nedaří dostat pod limitní úroveň. V Česku se kromě zmíněného Slezska a Mostecka s částicemi PM 2,5 potýká například hlavní město Praha a okrajové části Brna.

Problémem jsou jak staré kotle na tuhá paliva v domácnostech, tak i zplodiny z továren, které neměly nárok na finanční kompenzaci v rámci kotlíkových dotací.  K překračování limitů přitom podle údajů Agdata nedochází jen v pracovních hodinách, ale i o víkendech, kdy si lidé zatápějí neekologickými kotly. Starostové navíc nemají k dispozici dlouhodobě sbíraná lokální data o stavech škodlivých látek v ovzduší, které produkují místní obyvatelé, továrny či závody nebo například dopravní infrastruktura. V případě sporů či vyjednávání jim tak chybí potřebné datové podklady. I proto projekt Agdata City podává pomocnou ruku se svými senzory prachových částic, které mohou posloužit jako pomoc v boji proti znečišťovatelům životního prostředí.

Cenné informace, které senzorika nabízí, mohou být efektivně šířeny mezi obyvatelstvo, a pomoci lépe ochránit občany s respiračními obtížemi nebo děti, které patří mezi nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva. Data jsou navíc díky ekosystému Agdata veřejně dostupná na webech samospráv a občané mohou sledovat aktuální hodnoty měřených prachových částic. První pilotní samosprávy zapojené do projektu ukazují, že monitoring stavu ovzduší má Česku místo a do několika let se může stát standardem ve většině měst a obcí, kde se potýkají s prachovými částicemi v ovzduší.

„Celý systém Agdata City je postavený tak, aby měl starosta nebo zodpovědná osoba na obecním úřadě informace o stavu ovzduší v reálném čase. Díky tomu může úřad pružně reagovat na vzniklý problém a informovat například ředitele vzdělávacích zařízení, aby v mateřské škole nevětrali a nechodili s dětmi ven. Zároveň mohou starostové naměřená data prezentovat jako podklad pro vyjednávání s nedalekou továrnou, která škodlivé zplodiny šíří v nejbližším okolí,“ vysvětluje Lukáš Musil, obchodní ředitel Agdata a zároveň akreditovaný konzultant ministerstva zemědělství.

Místní samosprávy mají často problém s vymáháním svého práva na ochranu ovzduší. Zdlouhavý proces kontaktování inspekce ministerstva životního prostředí či místního orgánu a dlouhé měření z jejich strany starostům nijak neulehčuje situaci. „Starosta se často dostává do situace, kdy inspekce již provádí měření a například firma si mezitím může zažádat o výjimku, která umožní produkovat nadlimitní množství konkrétních částic, a společnosti je ve výsledku pouze vyměřena pokuta. Pokud budou mít zástupci místní samosprávy dlouhodobá vlastní data o porušování norem, tak mají samozřejmě větší šanci úspěšně bojovat proti znečišťování vzduchu v okolí,“ dodává Lukáš Musil.