Největší český start-up, zaměřující se na kompletní digitalizaci zemědělství, Agdata, výrazným způsobem rozšíří pole své působnosti. Z českých farem nově zamíří také do měst, kterým chce postupem času nabídnout zcela nový ekosystém služeb pod značkou Agdata City. V první fázi nabídne například meteostanice a senzory pro měření kvality ovzduší, jejichž data bude schopen pomocí API propojit s dalšími systémy obce. Do budoucna však počítá s komplexní datovou transformací obcí – od monitoringu stavu městské zeleně, monitoring teploty veřejných prostranství po sledování vozů městských služeb.

Pilotním místem, kde se systém pro kontrolu kvality ovzduší Agdata City testuje, je obec Petrovice u Karviné. Ta se nachází v jednom z regionů z nejvíce znečištěným ovzduší v České republice. Mezi další pilotní lokality patří brněnské městské části Popůvky či Královo Pole. V zapojených samosprávách bude možné instalovat meteostanice a senzory prašnosti, které jsou schopné monitorovat prašnost v pásmech PM1, PM2, PM2,5 a PM10 a zároveň sledovat molekuly NO2, SO2, CO, O3, CO2 a O2. Představitelé místních samospráv mohou stanovit hraniční hodnoty, o kterých budou v budoucnu informovat pomocí SMS či emailu v případě překročení stanovených hranic či poklesu pod minimální hodnotu. Aktuální výsledky s živými daty jsou poté umístěny veřejně na web samosprávy, kam má přístup každý občan.

„Uvědomujeme si, že kvalita ovzduší je jedním z problémů, které Česko trápí. Informace o kvalitě ovzduší mohou být pro obyvatele v lokalitě naprosto zásadní. Proto jsme jako první z produktů ekosystému Agdata City zaměřili právě na precizní mapování lokálního znečištění vzduchu. Pokročilá senzorika, kterou nabízíme, dovede monitorovat kromě obvyklých veličin jako jsou směr a rychlost větru, úhrn srážek, teplota, vlhkost či tlak také koncentraci prachových částic a širokého spektra škodlivin,” přibližuje Lukáš Musil, obchodní ředitel Agdata.

„Zapojením se do pilotního projektu dokážeme nabídnout občanům on-line informace o kvalitě ovzduší v naší obci. Ta zde přitom není dlouhodobě nejlepší. Čidla jsou umístěna ve třech částech obce, ve kterých se nacházejí naše školní a předškolní zařízení. Těmto institucím tak umožníme získat důležité informace o momentálním stavu ovzduší tak, aby mohly bezpečně realizovat své venkovní aktivity s dětmi. Z pohledu obce jsou také velmi důležité nízké provozní náklady systému, které jsou výrazně výhodnější než u podobných systémů na trhu,” uvádí Marian Lebiedzik, starosta Petrovic u Karviné.  

Znečištění prachovými částicemi v současnosti patří k hlavním problémům kvality ovzduší v České republice. Částice představují významné riziko pro lidské zdraví. Pocházejí hlavně ze spalovacích procesů v energetice, vytápění domácností a z dopravy. Ta kromě přímých exhalací způsobuje i víření již usazených částic do ovzduší. A netýká se to jen regionů. V rámci projektu Clear Air For Europe provedla holandská Agentura pro hodnocení životního prostředí porovnání čistoty ovzduší asi 30 velkých evropských měst a z hlediska znečištění ovzduší prachem vyhodnotila jako nejhorší situaci v Praze.

Agdata City však neskončí u meteostanic a kontroly kvality ovzduší. Celá řada senzorů, která dnes úspěšně funguje na tisícovkách farem, totiž najde využití i v městském prostředí. To ostatně uvádí i starostka brněnské části Popůvky Miluše Červená: “Popůvky jsou obec, která se nachází západně cca 10 km od Brna a jako jediná v ČR je rozdělena tělesem dálnice D1. V těsné blízkosti této dálnice máme postavenou školu i školku, proto jsme uvítali nabídku Agdata City na možnost měření kvality ovzduší v naší obci. V současné době máme v obci umístěna tři čidla, která nám umožní sledovat stav ovzduší. Můžeme tak operativně komunikovat s vedením školy a školky, kdy není vhodné větrat nebo pobývat venku.”

Do budoucna se tak Agdata City uplatní například při kontrole městské zeleně a péči o ní v podobě chytrého parku nebo lesoparku, pokročilá telematika pak dokáže zajistit efektivitu městských služeb a spotřebu paliva. Není bez zajímavosti, že celý systém jde s mírnými úpravami nasadit i pro sledování například vozů MHD.

“Měnící se klima pochopitelně dopadá také na města a obce, péče o městskou zeleň se komplikuje a prodražuje, zásahy v podobě nevhodně načasované seče jsou navíc často spíše destruktivní. Naše know-how z farem je ideální pro celou škálu aktivit městských služeb, kterým jsme schopni dodat v podstatě na klíč systém pro efektivní správu městského prostředí,” zmiňuje Musil. “A díky tomu, že máme jednu z nejpreciznějších telematik na trhu s rozlišením několik desítek centimetrů, nabízí se její aplikace v celé řadě dalších odvětví. Do budoucna se nebráníme stát se v rámci Agdata City například jedním z dodavatelů dat o pohybu městských dopravních prostředků včetně například MHD.”