Celý tým Agdata.cz v posledních týdnech intenzivně pracoval na dokončení několika novinek jejichž vývoj začal již na podzim minulého roku. S částí se mohli někteří z vás osobně seznámit na veletrhu Techagro a jako celek mi je dovolte představit v tomto a následujícím příspěvku.

Aktualizace polní navigace Agdata NAVI

Na vaše četné žádosti se mobilní aplikace Agdata dočkala důležité aktualizace, která s sebou přinesla inovovanou funkci polního navigátoru s asistentem jízdy. Aplikace je nyní nově pojmenovaná „Polní navigace Agdata NAVI“ a můžete ji již stahovat případně aktualizovat na Google Play. Všechny funkce původní aplikace jsou v nové verzi samozřejmě stále k dispozici.

V tuto chvíli nabízí aplikace tři režimy navigace po parcele:

AB přímka a AB trasa – v těchto režimech jsou vodící linie vykreslené jako rovnoběžky s trasou zaznamenanou jetím stroje nebo vytvořenou zakreslením v navigaci (toto je možné pokud jako zdroj data vyberete místo interní nebo externí GPS zdroj „vlastní poloha“). Rozdíl mezi AB přímka se od AB trasa liší pouze v tom, že jako základní linie pro vytvoření rovnoběžných vodících linií se bere přímka vzniklá mezi prvním a posledním bodem trasy, nikoliv celá přesná trasa tak jak byla zaznamenána jetím. Režim AB přímka je vhodný například pokud chcete pole při polní práci rozdělit přesným rovným jetím prostředkem.

Podél hranice – v tomto režimu vytvoří navigace vodící linie jako soustředné linie souběžné s hranicí pozemku. Vhodné například pokud není zřetelná hranice při sečích.

Na dalších režimech pracujeme a můžete se na ně těšit v některé z příštích aktualizací.

Asistent jízdy obsluze traktoru během jízdy ukazuje odchylku od ideální trasy a signalizuje případnou nutnost úpravy směru. Navigace umí pracovat i v místech bez signálu, zákresy parcel, informace o šířkách agregací a nastavení poslední jízdy jsou uložené v paměti přístroje.

Autonomní jednotka Agdata GPS X3E s přesností od 20 cm

Spolu s polní navigací jsme také zapracovali na GPS jednotkách. Agdata GPS X3E vychází z modelu X3 a získala navíc podporu korekčního signálu Egnos, díky kterému pracuje s přesností od 20cm, v ideálních podmínkach je pak relativní přesnost ještě značně lepší. Egnos řešení nevyžaduje základnovou stanici a ani nutnost platit za příjímaný signál.

Několik fotografií z práce traktoru osazeného GPS X3E:

Děkujeme za vaši přízeň a za celý tým Agdata.cz vám přeji úspěšnou sezónu.

Jiří Musil, jednatel Agdata