Koronavirová epidemie nutí české zemědělce zapojovat stále více moderní technologie. Farmáři se vzdělávají pomocí online seminářů neboli webinářů, které jim zprostředkovává český agrotech startup Agdata, lídr v oblasti precizního zemědělství. Dochází tak k málo vídanému jevu, kdy konzervativní sektor zemědělství přechází formou online učení na nová řešení. Zemědělcům digitalizace v současné době pomáhá především s náhradou pracovních sil, kterých je v oboru stále nedostatek.

Stárnoucí populace zemědělců a nedostatek mladých. To nejsou optimální výchozí podmínky pro přechod do digitální éry a následování trendů v IoT. Avšak podle slov Jiřího Musila, CEO Agdata, je opak pravdou. „V minulém týdnu jsme spustili webináře pro naše stávající klienty i pro ostatní zemědělce, kteří se chtějí vzdělávat v oboru. Z počátku jsme mysleli, že budeme mít maximálně jednoho farmáře denně, ale velký zájem překonal naše očekávání a v současné době nabízíme celkem čtyři termíny denně, které jsou vždy obsazené a často probíhá v jeden čas několik paralelních webinářů. První dny po otevření registrací jsme registrovali několik desítek zájemců,“ vysvětluje Musil.

Online semináře slouží především k získání odborných znalostí a zdokonalení práce s telematikou nebo se věnují využití senzoriky na vlastní polnosti. Zemědělci si tak aktivně dohledávají informace a učí se, jak aplikovat moderní technologie a využívat je, aby jim nahradily chybějící pracovní sílu. S tím souvisí i aktuální nedostatek sezónních pracovníků především ze zahraničí. Vzhledem k současným nařízením vlády není možné, aby brigádníci přijeli a pomohli s výsadbou a sklizní prvních plodin, jako je cibule či kapusta. Proto farmáři vyhledávají všechny možné způsoby, jak co nejvíce úkonů zefektivnit, aby se mohli věnovat práci na poli.

Podle dat společnosti Agdata současná situace zasáhne zhruba 1000 velkých farem, kterým bude chybět až třetina sezónních pracovníků. Pokud se situace nezmění, tak v prvních letních měsících při sklizni lesních plodů či raných brambor budou chybět jednotky tisíců pracovníků, kteří by jinak pomáhali se sklizní. I proto český startup eviduje zvýšenou poptávku po výuce digitalizace jako takové.

Vzhledem k současné náročné situaci jsme se rozhodli, že naše semináře budou zdarma. Uvědomujeme si, že je nutné si v krizi vypomoci a chceme jít příkladem. V minulosti jsme pořádali živé semináře pro zemědělce, naposled v Jihlavě. Ale vzhledem k omezenému pohybu a nutnosti jednat hned jsme se rozhodli, že budeme farmáře vzdělávat online. Plánujeme webináře využívat i po zklidnění situace. Zatím máme pouze pozitivní ohlasy a jsme rádi, že se zemědělcům tato forma komunikace líbí,“ uzavírá Jiří Musil.

K webináři je možné se přihlásit na webu agdata.cz/webinar. Společnost Agdata v současné době operuje na více než 20 % české půdy a její nástroje využívá více než 1700 aktivních zemědělců, což je zhruba 10 % všech, které zemědělství živí nebo jej mají jako primární zdroj příjmů.