Farma rodiny Musilových (v zastoupení Lukáše Musila) ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství Vás zve na Skupinové demonstrační akce. Akce se konají v rámci projektu Demonstrační farmy, podpořeného Ministerstvem zemědělství: „Využití senzorů pro monitoring lokálního klima včetně hlavních patogenů a biologických postu-
pů při pěstování brambor“.  Akce budou probíhat pod širým nebem na demonstračních brambořištích vOlešence. V případě nepříznivého počasí se uchýlíme do vnitřních prostor.

Více informací na Facebookové stránce Agdata zde