Poslední série aktualizací přináší zejména tyto důležité novinky:

  • import půdních bloků třetích stran z veřejného LPIS

  • zrychlení načítání stránek Pole a Mapa

  • hledání v parcelách a půdních blocích

  • jednoduchá správa skladových karet

  • podrobnější informace o stavu signálu GPS

Importujte půdní bloky vašich zákazníků z veřejného LPIS

Nejdůležitější novinkou poslední aktualizace je import půdních bloků jiných farmářů z veřejného LPIS. Pokud poskytujete zemědělské služby Agdata.cz vám nyní zajistí skutečný přehled o vykonaných pracích. Nového zákazníka v daném katastru přidáte pomocí tlačítka plus na stránce moje.agdata.cz/pole. Pokud má váš zákazník půdní bloky ve více katastrech je nutné přidat každý katastr zvlášť. Tato funkce je nyní zdarma pro všechny uživatele Agdata.cz do 31.8. 2017. Poté bude zpoplatněna dle platného ceníku.

Hledání v parcelách a půdních blocích

Na stránce Pole přibyl vyhledávací panel, najít teď tak jakoukoliv parcelu nebo půdní blok můžete podle katastru, názvu, čtverce, zkráceného kódu nebo uživatele. Hledat lze také podle výměry, v takovém případě vám Agdata nalezne všechny parcely nebo půdní bloky s výměrou v rozsahu o jeden hektar menší až o jeden hektar větší. Není tedy nutné si pamatovat přesnou výměru.

Rychlejší načítání stránek Pole a Mapa

Zejména uživatelé s větším počtem půdních bloků pocítí výrazné zrychlení načítání stránky Pole a stránky Mapa. Stránku Pole jsme také mírně upravili tak aby byla přehlednější pro větší množství katastrů.

Upravujte aktivity přímo z evidencí

V evidencích lze nyní přímo editovat konkrétní aktivitu. Není tedy již nutné aktivitu, kterou je potřeba upravit zdlouhavě hledat v záložce aktivity.

Jednoduchý přesun skladových karet mezi sklady

Skladovou kartu lze prostým přetažením nyní jednoduše přesunout do jiného skladu.

Udělali jsme pořádek ve skladech

Pohyb na skladové kartě vytvořený přes zadání vstupu v aktivitě vytvářel pro každou aktivitu vlastní skladovou kartu. Jako vhodnější se z vašich zkušeností ukázalo vytvářet pohyby na skladové kartě daného typu, pokud již existuje a nezakládat novou. Stávajícím uživatelům jsme takovéto skladové karty v rámci jednoho skladu sloučili do stejného typu a sklad tak výrazně zpřehlednili.

GPS nově ukazují počet satelitů

GPS vás nyní upozorní, že má problém s GPS signálem. Pokud bude mít k dispozici méně jak tři GPS satelity oznámí to změnou barvy v přehledu strojů na oranžovou. Přesný počet satelitů také najdete hned vedle ikony.

Děkujeme za vaši přízeň,

Jiří Musil a celý tým Agdata.cz.

Jiří Musil, jednatel Agdata