Souhrn hlavních novinek v srpnových aktualizacích:

  • vylepšili jsme stránku pro plánování plodin

  • nově lze definovat vlastní typy aktivit, přípravků na ochranu rostlin a hnojiva

  • plodiny lze nyní zadávat přímo při vytváření aktivity

  • v detailů parcely jsme doplnili některé informace k nitrátové směrnici, erozi, AEKO

  • pokud ještě nemáte vyplněné informace o vaší firmě, nyní stačí zadat jen IČO

  • pracujeme na stránce stroje, některé novinky již můžete zaznamenat a další budou součástí zářijových aktualizací

Nová stránka Plodiny

Zapracovali jsme na stránce plodiny (https://moje.agdata.cz/plodiny). Půdní bloky jsou nyní členěné podle katastrů, mezi půdními bloky lze snadno vyhledávat podle velikosti, čtverce, zkráceného kódu nebo uživatele. Postranní panel vám pak v daném roce přehledně zobrazí plochy jednotlivých plodin a celkový součet oseté plochy.

Vlastní typy aktivit, přípravků na ochranu rostlin a hnojiv

Nově si můžete vytvořit vlastní typy aktivit, POR a hnojiv (https://moje.agdata.cz/ciselniky). U POR je nutné vyplnit účinné látky, abychom vám mohli vytvořit kompletní přehled v evidencích u hnojiv pak doporučujeme zadat procentuální podíl hlavních živin.

Plodiny lze nyní zadávat i přímo při vytváření nové aktivity

Plodiny lze nově zadávat přímo ve formuláři pro přidání nové aktivity. Není nutné se tedy  vracet do plánování plodin.

Rozšířené informace v detailu parcely

V detailu parcely jsme aktualizovali přehled důležitých informací k půdnímu bloku na kterém parcela leží. V přehledu nyní naleznete základní informace o půdním bloku, omezení plynoucí z nitrátové směrnice, informace o erozním ohrožení a AEKO závazky.

Pokud ještě nemáte vyplněné informace o vaší firmě, nyní stačí zadat jen IČO a zbylé informace stáhne aplikace z veřejných rejstříků. V příštích aktualizacích se zaměříme na sledování strojů, doplníme některé chybějící informace do přehledu a celkově rozšíříme funkce na stránce stroje

Na závěr přikládáme několik vybraných fotek z instalací GPS u zákazníků

Děkujeme za velmi milé ohlasy na systém Agdata.cz a přejeme úspěšnou podzimní část sezony.

Jiří Musil, za celý tým Agdata.

Jiří Musil, jednatel Agdata