Dovolte nám co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří během 47. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka navštívili stánek české firmy Agdata představující nejmodernější trendy v digitalizaci zemědělství. Pro ty z Vás, kteří se s ohledem na letošní komplikované žně do jihočeských Budějovic nedostali, tu máme krátké shrnutí a ohlédnutí na několika fotografiích, které Vás na chvíli přenesou do areálu výstaviště a přiblíží jeho jedinečnou atmosféru.

 

 

Inteligentní GPS telematika automaticky rozeznávající konkrétní práci i obsluhu zemědělských strojů, moderní bezdrátové senzory pro sledování aktuálního počasí na poli i online informační systém pro automatické vedení veškerých agronomických evidencí, správy nemovitostí či skladových zásob. Prezentovaná technika Agdata zaujala většinu kolemjdoucích a odborní konzultanti Agdata zodpovídali věcné otázky farmářů i vedoucích a odborných pracovníků zemědělských podniků.

„Jsme rádi, že i v letošním roce jsme byli schopní uspořádat naši prezentaci na Země Živitelce. Jako malý kluci jsme s rodiči tuto výstavu navštěvovali pravidelně a o to více nás těší, že po mnoha letech zde můžeme prezentovat platformu Agdata.cz včetně většiny senzorů. Čeští a Slovenští zemědělci tak mají díky ní své farmy pod palcem“ shrnují úvodem bratři a spoluzakladeatelé Agdata Jiří a Lukáš Musilovi.

„Mnozí zemědělci se ptali na to, jak jim dokážeme pomoci s narůstající administrativou ohledně hnojení statkovými i minerálními hnojivy či aplikacemi postřiků na ochranu rostlin. Náš informační systém je napojen nejen na LPIS a na katastr nemovitostí, ale i na registry veškerých rostlinolékařských přípravků. Díky tomu dokáže hlídat jak příslušná ochranná pásma, tak nitrátovou směrnici a další omezení, a současně vést jejich skladovou evidenci. Agronom, mechanizátor či vedoucí provozu tak všechno zapisuje jen jednou, má volnější ruce a může se více věnovat práci v terénu či řízení lidí“; komentovala nejčastější dotazy zájemců Adéla Pechová, která má na starosti zákaznický servis uživatelů systému Agdata. Zájemce potěšilo i to, že náš systém zahrnuje kvalitní mapové podklady a nástroje řešící úpravu velikosti polí či jejich dělení, řešení obsevů či obecně problematikou osevních plánů.

Praktické využití GPS techniky pak vysvětluje obchodní konzultant Agdata, David Klement; „Naše GPSky dokážou přesně rozlišit, které zařízení právě daný traktor táhne, zdali je na poli, na farmě či na přejezdu, ale také jakou práci dělá, kdo jej řídí a jak se ke stroji chová. Vedoucí pracovník či pracovníci pak vše sledují na displeji svého mobilního telefonu či na obrazovce počítače, takže vše rychleji zkontrolují, aniž by museli neustále někam telefonovat. Když je pak potřeba připravit výkazy zelené nafty, knihu jízd či přehled využití strojů s rozlišením najetých kilometrů, obdělaných hektarů či odpracovaných motohodin, je vše k dispozici na několik málo kliknutí“. Někteří zájemci měly obavy, zdali se jim nákup sledovací techniky příliš neprodraží a nebude třeba osazovat celý vozový park. „Stačí osadit ty nejvytíženější stroje, bez ohledu na to, jestli jde o nejnovější traktor či dvacet let starý stroj – snažíme se vyjít potřebám všech“; doplňuje David Klement.

 

 

Loňský rok zásadně poznamenala pandemie koronaviru a často i kritický nedostatek personálu, úřední snížení maximální výměry jedné plodiny a především vysoce proměnlivé a deštivé počasí. Zemědělci napříč střední Evropou čelili potížím již při loňském zakládání ozimů, deště komplikovaly jarní práce i první seče pícnin a zejména stále ještě probíhající obilné žně. To vše kladlo značně vysoké nároky na rychlé rozhodování při řízení provozu. Agdata proto významně rozšířila síť meteostanic, díky kterým dokázalo vedení mnoha podniků rychleji reagovat na variabilitu srážek na jednotlivých areálech, kde podnik hospodaří. Výhody využití našich senzorů ilustrovala vedoucí technického oddělení Agdata, Monika Kadlecová. „Naše meteostanice jsou zcela bezdrátové a lze je umístit prakticky kamkoli, takže uživatelé mají v chytrém telefonu rychlou informaci o aktuálních srážkách, teplotě, vlhkosti a tlaku vzduchu i směru a rychlosti větru. Dokážeme predikovat výskyt škůdců u konkrétních plodin, přičemž predikční modely průběžně doplňujeme dle požadavků našich klientů. Podobně fungují například senzory do obilí monitorující vlhkost a teplotu uskladněné úrody ve skladech s automatickým zasíláním upozornění formou SMS zprávy či emailu, díky kterým pak podnik lépe uhlídá výskyt různých škůdců či plísní, které by mohly úrodu zničit či znehodnotit“. Netřeba dodávat, že letošní rok klade na čištění, sušení a skladování úrody nebývale vysoké nároky.

Stánek Agdata však nenavštěvovali jen zemědělci. „Potkali jsme zde řadu našich obchodních partnerů, ať už jde o dodavatele části softwarového řešení, výrobce zemědělské techniky, zprostředkovatele dotací či pojišťovacích služeb pro zemědělské firmy“; vysvětluje další z obchodních zástupců společnosti, Daniel Vydra a naráží tím na skutečnost, že Agdata navázaly spolupráci mimo jiné s pojistně makléřskou společností Renomia či konzultační firmou Grantex zprostředkovávající dotace zemědělským společnostem. „Překvapil nás zájem o moderní technologie ze strany studentů zemědělských škol i o speciální senzory na monitoring kvality ovzduší pro obce a města, které dodává naše sesterská divize AgdataCity“.

„Oproti minulým ročníkům roste zájem o technologie tzv. precizního zemědělství. Naši klienti čelí rostoucím nákladům na své vstupy a současně vyšší regulaci a omezování maximálních dávek hnojiv či aplikací prostředků na ochranu rostlin. I pro ně máme dostupné řešení v podobě satelitního snímkování jednotlivých polí, které rychle zobrazí stav porostu a jeho vývoj v reálném čase“; vysvětluje další z odborných konzultantů firmy, Matěj Pomahač. „Náš software pak na základě těchto snímků připraví aplikační mapu a agronom dle vlastního uvážení a odborného postupu rozhodne, kde omezit a kde přidat dávku příslušného hnojiva. Podnik tím šetří náklady a zvyšuje výnosy.“

V neposlední řadě byl pro tým Agdata skvělou příležitostí k osobním setkání s řadou našich dlouholetých klientů, sdílet příklady z praxe a sbírat zpětnou vazbu a doporučení na vylepšení jednotlivých funkcí a součástí našeho systému. Za tato milá setkání děkujeme a těšíme se na příští – ať už na dalších ročnících Živitelky, v nejbližších dnech nás pak naleznete i na Dni zemědělce v Kámeni či na jarním veletrhu Techagro v Brně.

Matěj Pomahač, konzultant Agdata.cz